01_Kalinka_przy_pracy02_Andrzejek_te__pracuje_103_nasze_oczko_wodne___nawet_jest_woda___04_oczko_wodne_posiada_mokr__fontann_05_nasz_TIR_gotowy_do_wyjazdu06_nasz_plac___panorama_107_fragment_placu_108_ekspozycja_109_g__wne_wej_cie_do_magazynu_i_biur_110_niekt_rzy_ju__zg__odnieli____111_nast_pni_klienci_ju__przyjechali_112_inni_stoj__w_bramie_113_Andrzej_wydaje_racje__ywno_ciowe14_przerwa_w_wydawaniu_po_ywienia___plac_natychmiast_opustosza__115_za_oga_dopinguje_naszym16_nasi__zn_w__przegrali_117_nowy_produkt___w_dzarka_118_nowy_produkt___w_dzarka_119_nowy_produkt___w_dzarka_120_nowy_produkt___w_dzarkapanorama_w